O společnosti

Skupina SAM je koncern, který tvoří firmy SaM silnice a mosty a.s., SaM silnice a mosty Děčín a.s. a PROMOS spol. s r.o.

Historie vzniku společnosti se datuje od roku 1991. Nejprve firma působila na trhu v oblasti stavebnictví jako společnost s ručením omezeným a později v roce 1997 se transformovala na akciovou společnost. Společnost je dostatečně kapitálově silná, základní kapitál činí 100 mil. Kč.

Od samého počátku existence společnosti je její hlavní náplní provádění dopravních staveb. Nosným programem jsou stále  rekonstrukce a opravy chátrajících mostů, výstavba a opravy poškozených silničních povrchů a komunikací, provádění pozemních a průmyslových staveb, dále výroba asfaltových směsí, výroba čerstvého betonu a ocelových konstrukcí, dopravní značení a další doprovodné činnosti.

Naše společnost je tvořena týmem inženýrů, techniků, řemeslníků a dělníků znalých svého oboru, kterým se daří naplňovat v plné míře požadavky zákazníků. Dobré výsledky práce se daří díky osvědčeným technologiím stavebních prací i zaváděním nových progresivních postupů s využitím moderních materiálů podpořených certifikáty a osvědčeními o jakosti výroby a použitých výrobků.

Firma SaM má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení zahrnující tři následující složky:

  • systém managementu BOZP dle ČSN ISO 45001 (v platném znění)
  • environmentální management (EMS) dle ČSN EN ISO 14001 (v platném znění)
  • systém managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001 (v platném znění)
Dále má naše společnost certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, R-materiál, mostní zábradlí, silniční záchytný systém. Také máme certifikát na provádění ocelových svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcí zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3, a to včetně prací pro České dráhy.
Zkoušení při výrobě a vlastní stavební činnosti máme zajištěno vlastní odborně způsobilou laboratoří. Ta je vybavena pro základní typy zkoušek čerstvé betonové směsi, asfaltových směsí a asfaltu, kameniva.
V rámci našich zakázek, nebo pro externí subjekty provádíme následující zkoušky: čerstvý beton, vozovkové vrstvy a dopravní plochy, kontroly hutnění zemin a sypanin, protikorozní ochrana-měření tlouštěk.
Současné technické vybavení společnosti umožňuje provádění silničních a mostních prací v celé šíři, včetně výroby a pokládky asfaltových směsí, výroby, dopravy a zpracování betonu.
Kvalitní práce naší společnosti byla 12 x oceněna cenou Mostní dílo roku, naposledy cenou Mostní dílo roku 2017 v kategorii rekonstrukcí za stavbu „I/9 Česká Lípa, most ev.č. 9 - 054". V soutěži Česká dopravní stavba & technologie jsme v roce 2010 za stavbu „Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě“ a v roce 2011 za stavbu „Celková rekonstrukce a regenerace části městského centra – Bělá pod Bezdězem“ získali titul Česká dopravní stavba.
 
Teritorium působení naší společnosti není nikterak omezené a neustále se rozšiřuje zřizováním závodů v daných regionech (Turnov, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, České Budějovice a Hradec Králové) a spoluprací se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s.
 
Našimi hlavními zákazníky jsou ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajské správy silnic, města, obce a další subjekty.
 
Usilujeme o kvalitně odvedenou práci, dobré jméno společnosti a prosperitu. Výsledky hospodaření potvrzují velmi dobrý vývoj naší společnosti a správnou cestu naší filosofie. Celkové záměry a zaměření společnosti jsou jejím vedením oficiálně vyjádřeny ve veřejně vyhlášené Politice integrovaného systému řízení – ISŘ.

 

Základní údaje o společnosti

Firma: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, složka 972

 

25. VÝROČÍ FIRMY SAM SILNICE A MOSTY a.s.

V září 2016 jsme oslavili 25 let od vzniku firmy SaM silnice a mosty a.s.
Oslavy proběhly  v prostorách společnosti v Sosnové.