Projekty

Cyklostezka Jindřichův Hradec - Mlýnská - Nežárecká

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 1 161 488 Kč
  • Kategorie staveb: Cyklostezky
  • Závod: Závod České Budějovice
Zlepšení povrchu a okolí stávající komunikace Mlýnská s využitím pro cyklisty a turisty. Cyklostezka délky 390 m je částečně s asfaltovým povrchem a na části s krytem z mechanicky zpevněného kameniva. Provedeno svislé i vodorovné dopravní značení. Bylo položeno 148 m sadových obrubníků a 160 m silničních obrubníků, 158 m dřevěných obrub, 396 metrů dřevěných palisád. Součástí stavby je odvodnění cyklotras. Při stavbě byly odstraněny křoviny, pokáceny přestárlé a nebezpečné stromy a nahrazeny výsadbou nové zeleně. Zbylé stromy stávající stromové aleje byly odborně ošetřeny, prořezány, ukotveny. Projekt byl spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.