Projekty

D10 most přes strouhu u obce Svémyslice

  • Rok realizace: 2016
  • Rozpočet: 30 120 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

Stavba první poloviny nového mostu na D10 na místě stávajícího tubosideru v km 7,499 současně s chráničkou DN 1200 vysokotlakého plynovodu DN 800. Po dokončení konstrukce zemního tělesa (celkem 115 m) byla zřízena nová konstrukce vozovky. Ve finále proběhly pokládky ložní vrstvy AB modif. – ACL 22+, 22S tl. 80 mm a asfaltového koberce - mastixový, modifikovaný SMA 11+, 11S tl. 40 mm, plocha 10 760 m2. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha Projekt: VPÚ DECO PRAHA a.s.