Projekty

D10 Svijany most ev. č. 10-039..1

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 22 968 717 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

Sedmipolový most délky 341 m ze segmentů FI překonává řeku Jizeru a silnici třetí třídy.

Modernizace mostu spočívala v rekonstrukci zádržného systému s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Nové monolitické římsy jsou osazeny  zábradlím a svodidlovým zábradlím. Byla provedena výměna okrajových úseků 2 dilatačních závěrů. Na horním povrchu na části nosné konstrukce byl zřízen protispád vyrovnávací stěrkou, odizolován asfaltovými pásy a úžlabí vyplněno drenážním plastbetonem. Vozovka je odvodněna typovými vpusťmi napojenými do kanalizačního potrubí. Původní ocelový odvodňovací žlab byl nahrazen kanalizačním potrubím zavěšeným pod mostem. Výměna vrstev asfaltové vozovky byla provedena jen v místech stěrky.

Vyměněna ložiska na obou krajních opěrách a provedena údržba ostatních ložisek na pilířích.

Sanovány byly obě krajní opěry a vyústní objekt svodu kanalizace.

Mezery mezi mosty (zrcadla) byly zakryty rošty z kompozitu.