Projekty

I/16 KŘIŽOVATKA II/325 CHOTĚVICE, OPRAVA SILNICE

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 29 631 523 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Hradec Králové

Celková oprava vozovky s výměnou nevyhovujících konstrukčních vrstev v celkové délce 1 566 m (obnova) a 1 395 m (rekonstrukce). Začátek úpravy je za přejezdem ČD na křižovatce s II/325 v Chotěvicích, staničení 158, 495, konec na křižovatce s III/32549. Byla provedena oprav a výměna trubních propustků v km 2,090 a 2,687. Oprava vozovky byla realizována celkovou výměnou konstrukčních vrstev, sanace provedením pokládky asfaltových vrstev ACP 16+ tl. 60 mm, ACL 16+, 60 mm a obrusného krytu ACO 11+ 40 mm. Bylo obnoveno odvodnění, nové krajnice, svislé a vodorovné dopravní značení. Ve středu obce byl dle projektu výškově upraven a předlážděn chodník.