Projekty

I/16 Nová Paka, rekonstrukce mostu 16-053

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 12 004 500 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Hradec Králové

         I/16 Nová Paka, rekonstrukce mostu 16-053

Po demolici původního mostu byl provoz převeden na mostní provizorium.

Monolitická jednopolová železobetonová konstrukce, rámová, založená plošně na základových pasech, délky 14,96 m s přemostěním 7 m. Šikmost kolmá, volná šířka mezi obrubami 7,8 m, s chodníky 1,5 a 0,8 m, s pravým průchozím. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná, vetknutá, zavěšená železobetonová křídla. Římsy na mostě a křídlech jsou chodníkové z monolitického železobetonu. Izolace z celoplošně natavených asfaltových pásů. Ochranná vrstva litý asfalt 40 mm. Asfaltová vozovka, ložná vrstva ACL 16+, 50/70 tloušťky 50 mm, spojovací postřik z kat. asfaltové emulze 0,5 Kg/m2, obrusná vrstva ACO 11+, 50/70 tloušťky 40 mm.

Na římsách mostu a vodorovné římse kolmého křídla je umístěno ocelové zábradlí

městského typu se svislou výplní.

Na mostě umístěny kabely NN, VN, CETIN, VO, plynovod NTL a vodovod DN 150.