Projekty

I/16 Podhořany - Úhy

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 9 345 976 Kč
  • Kategorie staveb: VÝROBA, POKLÁDKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.
Na silnici II/216 bylo provedeno frézování krytu vozovky v hl. 100 mm a 40 mm. Po odfrézování byly strženy krajnice a prořezány keře na požadovaný průjezdný profil. Před pokládkou ložné vrstvy a obrusné vrstvy by l proveden spojovací postřik. Ložná vrstva byla zhotovena z ACL 16 + (ABH I) tl. 60 mm, obrusná vrstva z ACO 11 + ( ABS I ) tl. 40 mm. V místě, kde byla odfrézována pouze obrusná vrstva tl. 40 mm, byla provedena celoplošná sanace reflexních trhlin výztužnou textilií. Po pokládce obrusné vrstvy byly upraveny krajnice do požadovaného spádu. Celková plocha opravy 20 833 m2.