Projekty

I/21 ČS ONO, okružní křižovatka u Jesenice

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 10 500 000 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: .Obchodní zastoupení Karlovy Vary

Křižovatka silnic I/21, místní komunikace III/0218 a příjezdu k čerpací stanici ONO nedaleko vodní nádrže Jesenice.

Okružní křižovatku tvoří   jízdní pruh šířky 5,0 m s oboustrannými vodícími proužky o šířce 0,25 m a zpevněná krajnice o šířce 0,50 m. Šířka pojížděného prstence vydlážděného kamennými kostkami 120 mm je 2,0 m. Na vnější okraj zpevněné krajnice navazuje krajnicový betonový prefabrikát šířky 0,50 m. Konstrukce asfaltové vozovky má tloušťku celkem 650 mm, z toho asfaltové vrstvy 200 mm.

Středový ostrov je doplněn demontovatelnými značkami s možností umožnit průjezd nadrozměrné dopravy.

Čela propustků jsou zhotovena z betonových prefabrikátů se šikmým čelem a obložena lomovým kamenem do betonového lože.