Projekty

I/33 Náchod, OK Polská, Kap. Jaroše

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 8 700 655 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Hradec Králové
Okružní 4 ramenná křižovatka s vnějším průměrem proměnným od 14,5 do 28,5 m. Vozovka má konstrukci s krytem z mastixového koberce 50 mm (2151 m2). Středový kruh je nadvýšený. Prstenec kruhu z dlažby 150/150 mm je od asfaltových vrstev oddělen kamenným obrubníkem 20/25 a 20/30 zkoseným. Součástí je obnova dopravního značení před křižovatkou, úprava chodníkových ploch (187 m2), osazení silničního zábradlí z dílců. V prostoru křižovatky byl navržen kryt bez dlážděných odvodňovacích proužků, odvodnění je provedeno pomocí nově osazených vpustí. Původní sloupy veřejného osvětlení byly nahrazeny novými stožáry a kabelovým vedením. Došlo k přeložkám vodovodu, vedení ČEZ a Telefonica.