Projekty

I/53 DOBŠICE PRŮTAH

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 34 059 000 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod České Budějovice

Rekonstrukce komunikace I/53 na KÚ města Znojmo a obce Dobšice.

Část rekonstrukce vozovky je řešena výměnou asfaltových vrstev, část výměnou konstrukčních vrstev a také sanací podloží nebo recyklací za studena. Celková délka úprav je 2,149 km.

V prvním úseku na okraji Znojma proběhla oprava asfaltového krytu komunikace, prohloubení odvodňovacího příkopu, zřízení nezpevněných krajnic, svodidel, rekonstrukce a obnova 2 propustků.

V extravilánu mezi Znojmem a Dobšicemi byly upraveny příkopy, krajnice, zrušeny některé výjezdy. V Dobšicích bylo vybudováno 40 parkovacích stání, dva ochranné ostrůvky na přechodech.

Součástí je rekonstrukce mostu ev.č. 9 53-001 přes potok Leska.

Původní most o dvou polích byl zdemolován. Byla zhotovena nová rámová konstrukce včetně základů, železobetonové nábřežních zdí, římsy mostu a ocelové zábradlí. Zadláždění koryta potoka a obloženy kamenem nábřežních zdí.

Další most přes Dobšický potok. Přesypaná půlkruhová klenba z kamenného zdiva. Opěry, křídla a čelní zdi jsou z lomového kamene.

Líc i rub kamenné klenby byl zasanován, provedla se obetonávka tl. 100 mm a její izolace. Na horním povrchu žb. Desek, na křídlech a čelních zdech se realizovala   nadbetonávka s kotvenými svařovanými sítěmi a izolace z asfaltových pásů.