Projekty

I/62 Děčín - MÚK Vilsnice

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 96 684 933 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Silnice I/62 je nejvytíženější spojnicí Děčína s Ústím nad Labem, za den po ní projede přes 9 000 vozidel.

Nová přeložka komunikace překonává sedmipolovým mostním objektem v intravilánu Děčína nově vybudovaný dopravní uzel a kruhovou křižovatku Rozbělesy o průměru 58 m s osmi rameny.

Délka mostní nosné konstrukce je 176,5 m, rozpětí polí 20 + 27 + 27 + 27 + 27 + 27 + 20 m.

Založení pilířů a opěr je na velkoprůměrových pilotách průměru 1 180 mm.

Spodní stavba je tvořena opěrami a šesti obdélníkovými pilíři s nikou (obr.1).

Nosná konstrukce je podélně předepnuta, deska tloušťky 1,15 m s náběhy k podporám. Celková šířka nosné konstrukce je min. 11,0 m.

Jsou použita mostní hrncová ložiska a povrchové lamelové dilatační závěry.

Římsy na mostě jsou monolitické, z bílého cementu.

Deska nosné konstrukce je opatřena hydroizolací z natavovaných pásů z modifikovaného asfaltu na kotevně impregnační nátěr, pod římsami na pečetící vrstvu.

Na obou stranách komunikace jsou osazena zábradelní svodidla ZSSAM/H2. Na pravé římse od opěry OP1 je z boku kotvená protihluková stěna (PHS) délky 52 m. Na PHS navazuje ocelové zábradlí kotvené také z boku římsy. (obr.2)

Most byl zprovozněn 9.7.2018