Projekty

I/9 Česká Lípa, most ev. č. 9-049, Sosnová

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 33 842 032 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Stavba řeší rekonstrukci mostu ev.č. 9 – 049. Objekt se nachází na silnici I/9 v České Lípě, překračuje souběh dvou železničních tratí, tratě nejsou elektrifikované.

Silnicie I/9 je nejvýznamější komunikací v České Lípě a je tranzitní komunikací mezi městy Dubá – Česká Lípa – Nový Bor a dále hraniční přechod Rumburk.

Délka mostu 76,0 m, délka nosné konstrukce 60,12m, rozpětí 2 x 29,0 m, šířka říms 1,78 a 0,87 m, volná šířka mostu 11,5 m, šířka mostu 14,15 m. Výška mostu nad terénem 9,7 m, stavební výška 1,61 m. Plocha nsné konstrukce 814,63 m2.

Nosná konstrukce je dvoupolová z prefabrikátů, v každém poli 9 ks předpjatých nosníků 173/30 m spojených příčně petlicovými styky. Jednotlivá pole byla synchronně zvednuta zespoda na hydraulických lisech. Byly vybetonovány nové úložné prahy a závěrné zídky na opěrách. Byly ošetřeny kotvy, sanovány kotevní oblasti nosníků v čelech i na horní ploše NK, reinjektáž kanálků. Konstrukce byla spuštěna na nová ložiska. Byla provedena sanace pilíře a dříků opěr.

Na spřaženou desku byla položena izolace NAIP s ochrannou vrstvou z LA a asfaltová vozovka.

Na monolitické římsy bylo osazeno zábradelní mostní svodidlo.