Projekty

I/9 Česká Lípa, most ev.č. 9-054 přes Moskevskou ul.

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 20 900 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

mosty a opěrné zdi

Most o třech polích délky 60,96 m, 7 ks prefabrikovaných předepjatých nosníků T 93. Stavební práce probíhaly po polovinách. Nejdříve se zdemoloval pravý most, provoz se převedl na mostní provizorium. Nové opěry a pilíře založené na původním založení zdemolovaného mostu. Po převedení dopravy na nově zřízenou část mostu bylo odstraněno mostní provizorium a vybudována pravá část mostu. Mezi oběma částmi mostu zůstala vynechána spára 0,75 m, která byla zabetonována až po dokončení pravé části nosné konstrukce, a to 7. den po předepnutí. Na nosníky byla provedena železobetonová spřahovací deska, izolace z natavovacích asfaltových pásů s ochranou LA, na římsy, osazeno zábradelní svodidlo ZSSAM/H2 a položena asfaltová konstrukce vozovky (95 mm na mostě a 460 mm v přechodové oblasti).