Projekty

I/9 obchvat Dubá, most Dubá

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 11 706 300 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Most je založen plošně na vodorovných dílčích základových spárách. Každá ze dvou podpěr se skládá ze 3 stěn/ sloupů vetknutých do společného základového pasu a v horní části do mostovky. Stěny/sloupy mají tvar obdélníku se skosenými hranami 1,5 x 0,6 m.

Nový železobetonový most charakteru předpjaté spojité lichoběžníkové betonové desky o třech polích se šesti železobetonovými pilíři. Krajní pole mají rozpětí 11,00 m a prostřední 14,00m. Tloušťka desky je ve střední části mezi konzolami konstantní 780 mm. Šířka nosné konstrukce je proměnná 11,33 – 15,77 m. Celoplošná izolace NAIP z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm, ochrana izolace litého asfaltu MA11 IV (LAS IV) tl. 40 mm. Asfaltová vozovka tl.80 mm. Na monolitických římsách je zábradelní svodidlo se svislou výplní typ ZSSAM/H2.

Délka mostu je 44,1 m, plocha nosné konstrukce je 502,3 m2. Stavební výška mostu je 0,89 m a výška nad terénem 6,85 m. Mostní závěry jsou elastické.

Svahy pod mostem jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože.