Projekty

I/9 obchvat Dubá, most Dubá

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 11 706 300 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s. (ID datové schránky 5idcg8m)

Jedná se o nový železobetonový most charakteru předpjaté spojité lichoběžníkové betonové desky o třech polích se šesti žb pilíři. Krajní pole mají rozpětí 11,00 m a prostřední 14,00 m. Šířka NK je proměnná 11,33-15,77 m. Na žb monolitických římsách je zábradelní svodidlo se svislou výplní. Svahy pod mostem jsou zpevněny dlažbou z LK do betonového lože. Délka mostu je 44,1 m a plocha NK je 502,3 m2. Stavební výška mostu je 0,89 m a výška nad terénem 6,85 m. Mostní závěry jsou elastické.