Projekty

I/9 Zahrádky, most ev.č. 9-044

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 6 874 749 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Most převádí silnici I/9 přes koryto Robečského potoka   v hluboké skalní průrvě bez možnosti přístupu do koryta.

Stavba zahrnovala rekonstrukci silničního mostu o jednom poli délky přemostění 10,50 m. Levá část mostu je historická klenba z pískovcových kvádrů (přemostění 6,20 m). Ubourání čela klenby nebylo možné (požadavek NPÚ).   Při opravě byla původní konstrukce pravé části (z 18 nosníků KA-61) na vtokové straně snesena a nahrazena novou mostovkou z 8 ks předpjatých nosníků T- profilu se spřaženou železobetonovou monolitickou deskou tl. 20 cm.

Na původní klenbové části (mimo vozovku) bylo provedeno obetonování rubu klenbové všech jejích částech a nové spárování zdiva. Sanace klenby byla prováděna z provizorní podlahy na trámech ve stávajících kapsách skalního masivu. Jediný trám na výtokové části klenby byl na základě požadavku NPÚ snesen, uskladněn mimo stavbu a po dokončení stavby vrácen zpět.

Místo obrubníku vlevo byla provedena kotvená železobetonová římsa a zábradelní svodidlo ZSSAM/ H2. Na zasypané klenbě byl zřízen trávník a na spřažené desce izolace a asfaltová vozovka.