Projekty

I/9 ZAHRÁDKY, MOST EV. Č. 9-045

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 12 224 618 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Silniční most o jednom poli a úhlová zeď ve vnějším oblouku. Spodní část zdi je tvořena kamennou tížnou zdí, horních 2,5 m je tvořeno novou železobetonovou (ŽB) úhlovou zdí.

Most

Na kamennou klenbu na původní písčitý materiál zásypu klenby byl položen polystyren a podkladní beton.

Rozšiřující a odlehčující nosná konstrukce je uložena na úložných prazích spojených s nosnou konstrukcí pomocí vrubového kloubu.

Nosná železobetonová monolitická deska je izolována asfaltovými pásy. 

Zeď

Část původní kamenné zdi byla rozbourána. Pod zdí byl vybetonován chybějící základ, cementový nástřik kamenné zdi byl ručně osekán, následně byla zeď, včetně mostní části, opravena.  

Nová ŽB zeď s konzolou a římsou 750 mm je kotvena chemickými kotvami, na římse je zábradelní mostní svodidlo s vodorovnou výplní.

Asfaltová vozovka tloušťky na mostě 120 mm a mimo 180 mm.