Projekty

II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská.

  • Rok realizace: 2020
  • Rozpočet: 34 843 576 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

Okružní křižovatka je tvořena jízdním pásem a zvýšeným středovým ostrovem s dlážděným pojížděným prstencem. Pro zajištění průjezdu návěsových souprav byly všechny možnosti odbočení, průjezdů ověřeny vlečnými křivkami. Odbočení z ulice Průmyslové do ulice Pražské bylo rozšířeno o zpevněnou, zadlážděnou srpovitou krajnici. Vnější průměr okružní křižovatky je 34 m, průměr středového ostrůvku je 18 m. Ostrůvek je lemovaný 2 m širokým dlážděným prstencem. Konstrukce vozovky jízdního pásu  OK má celkovou tloušťku 590 mm,  asfaltové vrstvy  60 mm + 70 mm + 40 mm.  Skladby vozovek navazujících komunikací mají celkovou tloušťku 550 mm, asfaltové vrstvy  50 mm +60 mm + 40 mm. Úpravy navazujících komunikací ulice Pražská II/610 jsou v délce 721 m, ulice Průmyslová II/101 v délce 135 m a ul. Seifertova 21 m. V prostoru křižovatky je vybudováno celkem 77 parkovacích stání. V ulici  Průmyslová je zřízena protihluková stěna výšky 3 m, délky 83,5 m. Nahrazuje původní dřevěnou. Nová PHS je založena na vrtaných železobetonových pilotách délky 2 m, průměr 0,63 m. Do pilot jsou  vetknuté ocelové nosníky HEA 160, do nich vložené ŽB soklové panely a pohltivé panely z recyklovaných plastů. Vybudovány chodníky, autobusová stání, parkové úpravy.

  Spolufinancováno ze zdrojů EÚ, z Integrovaného regionálního  operačního programu.

Sdružení  SWIETELSKY -  GEOSAN GROUP -  SAM