Projekty

III/25919 Skalsko, rekonstrukce

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 20 728 608 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

Rekonstrukce silnice, opěrné zdi a mostu ev.č. 25919-2.

Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 0,944 km.

První úsek 354 m byl vyfrézován, provedeny sanace podloží s kompletní výměnou konstrukce komunikace. Na zbytku úseku byla provedena kompletní výměna konstrukce, obnoveny příkopy, propustky, sjezdy, opravena opěrná zeď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rekonstrukce mostu přes Strenický potok zahrnovala demolici mostu, úložných prahů, křídel. Nosná konstrukce nového mostu je tvořena prostým polem ocelových nosníků HEB 260 spřažených se železobetonovou deskou mostovky. V příčném směru je 6 ks nosníků uložených samostatně na dvojici ocelových ložisek. Rozpětí pole je 5,585 m, nad opěrami jsou nosníky spojeny ocelovým příčníkem tvaru „U“.                          

Zhotovitel:           SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod Mladá Boleslav

                          a Silnice Žáček s.r.o.