Projekty

III/4179 Zbýšov, most ev.č. 4179-4

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 7 589 106 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Hradec Králové

117089     III-4179 Zbýšov most ev. č. 4179-4

Původní  most  převádějící komunikaci III-4179 přes vodoteč Mlýnský náhon a jeho přítok Svodnici, byl kompletně zdemolován.

Nový most je navržen jako ŽB polorám o jednom poli. Jedná se o monolitickou  rámovou konstrukci s krátkými rovnoběžnými křídly, založenou hlubinně na mikropilotách.

Na monolitických ŽB římsách je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Pravostranná římsa je chodníková a je opatřena protiskluzovou povrchovou úpravou.

 

Délka přemostění min. 7,28 m, délka nosné konstrukce 12,64 m. Celková šířka mostu 10,11 – 11,77 m, volná šířka mostu 9,51 – 11,19 m, šířka mezi obrubami 7,51 – 8,63 m, šířka levostranné římsy 0,80 m, pravostranné  1,80 m. Výška mostu nad terénem 2,30 m.

Pod mostem a v jeho těsné blízkosti byl upraven příčný profil koryta dlážděním z lomového kamene do betonového lože.

Na výstavbu mostu navazovala rekonstrukce silnic III/4179 ( v délce  58,614 m) a III/4164 (23,479 m), které v řešeném úseku vytváří vidlicovou křižovatku. Skladba vozovky ACO 11+ v tl. 40 mm, ACL 16+ v tl. 60 mm, ACP 16+ v tl. 50 mm, SC C8/10 v tl. 130 mm a ŠDA v tl. 220 mm.