Projekty

Jablonné v Podještědí. Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště, autob. zastávka

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 3 689 936 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

V části parkovacích stání před základní školou byla odtěžena zemina a odvezena na skládku. Byla sanována plocha o rozměru 371 m2 položením geotextílie a vrstvy lomového kamene fr. 63/125. Byla vybudována parkovacích stání a příjezdové komunikace s konstrukcí ve skladbě vrstva ze štěrkodrtě se zhutněním, kamenivo zpevněné cementem a strojní pokládka dvou asfaltových vrstev o celkové ploše 560 m2. Nová kanalizační přípojka odvádí znečištěnou dešťovou vodu z parkovacích stání díky sorpčním vpustím. Podél stávající komunikace byly osazeny silniční betonové obrubníky se zřízením nového autobusového zálivu a výstavbou nových chodníků z betonové zámkové dlažby s konstrukční vrstvou ze štěrkodrti celkem 239 m2. Na příjezdových cestách k soukromým areálům byly provedeny přejezdové příčné prahy ze žulové dlažby z kostek drobných kladených do drtě (126 m2).

Z důvodu starého hliníkového kabelového vedení bylo rekonstruováno veřejného osvětlení. Celková délka výměny kabelů byla 280 m a osazeno bylo 12 ks nových stožárů a svítidel.