Projekty

Laboratoř - statická zatěžovací zkouška

 • Rok realizace: 2016
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Kategorie staveb: Laboratoř
 • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Zkoušení při výrobě a vlastní stavební činnosti máme zajištěno vlastní odborně způsobilou laboratoří. Ta je vybavena pro základní typy zkoušek prováděných v rámci naší výroby na:

 • čerstvé betonové směsi
 • asfaltových směsích a asfaltu
 • kamenivu
 • Následující zkoušky provádíme v rámci našich zakázek, nebo pro externí subjekty:
 • čerstvý beton
 • vozovkové vrstvy a dopravní plochy
 • kontrola hutnění zemin a sypanin
 • protikorozní ochrana-měření tlouštěk
 • zařízení sloužící k poloautomatickému
 • měření deformačních parametrů a kontrole statické únosnosti zhutňovaných
 • sypanin.
 • Statická zatěžovací zkouška slouží k:
 • · přímému ověřování deformačních charakteristik předepsaných dokumentací stavby,
 • jako např.: modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu (Edef,2), nebo poměr
 • modulů přetvárnosti prvního a druhého zatěžovacího cyklu (Edef,2/Edef,1) případně další
 • vlastnosti (K -modul reakce podloží, Epr – modul pružnosti podloží),
 • · zjištění míry zhutnění sypanin při výstavbě pozemních komunikací a stavbě
 • železničního spodku, u nichž je problematické použití přímých metod, jako např.:
 • stanovení objemové hmotnosti kamenitých a balvanitých sypanin apod. 
 •  
 •