Projekty

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo

  • Rok realizace: 2021
  • Rozpočet: 15 858 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo

 

 Předmětem stavby je nová lávka v extravilánu přes silnici I/9 v oblasti Stožeckého sedla. Trasou je převedena stávající žlutá turistická stezka se silnicí I/9 do nové trasy. Stavba se nachází v nadmořských výškách cca 550 -615 m.n.m.

Jedná se o turistickou stezku pro pěší a cyklisty v délce 514 m. Šířka stezky je proměnná v rozsahu 1,50-3,00 m. Kryt stezky z čedičového rozpadu.

Lávka je dřevěná oblouková  s horní mostovkou. Rozpětí hlavního oblouku je 30,0 m. Celková délka lávky je 60,7 m o šířce mostovky 3,4 m.

Základy a mostní opěry ze železobetonu 154 m3.

Mostní nosníky ze dřeva lepeného 51 m3.

Mostovka a podlaha ze dřeva trvalého 18 m3.

Oplechování z TiZn.

Zábradlí mostní ocelové se svislou výplní 132 m.