Projekty

Most ev. č. 1439 - 5 za Plešovicemi

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 14 000 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod České Budějovice

Most převádí komunikaci III/14739 přes koryto Kokotínského potoka. Na místě odstraněného mostu byl vybudován nový. Založení mostu je plošné s přikotvením ke skalnímu podloží mikropilotami. Nová nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanou železobetonovou klenbou tl. 30 cm o jednom šikmém poli o kolmé světlosti 9,81 m s čelními železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Maximální hmotnost dílu prefabrikované konstrukce byla 30 t. Na mostě jsou železobetonové římsy, záchytný systém zábradelní svodidlo navazuje na ocelová svodidla na předmostích. Izolace je NAIP vytažená přes čelní mzdy pod římsy. Asfaltová vozovka na mostě navazuje na vozovku na předmostích. Celková délka úpravy je 101,4 m. Koryto pod mostem je zpevněno kamennou rovnaninou kameny o minimální hmotnosti 200 kg.