Projekty

Most ev.č. 15425-1 Trpnouze

  • Rok realizace: 2014
  • Rozpočet: 3 945 278 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod České Budějovice
Most převádí komunikaci III/15425 přes koryto potoka Tušť. Konstrukci mostu tvoří uzavřený monolitický železobetonový rám izolovaný NAIP, opatřený asfaltovou vozovkou. Rozpětí 5,112 m, šířka mostu 7,00 m. Křídla mostu jsou rovnoběžná, železobetonová, zavěšená na svislých stěnách NK mostu. Jsou obložená kotveným kamenným obkladem. Kamenný obklad byl zvolen z důvodu, že most se nachází v CHKO Třeboňsko. Gabionové zdi objemu cca 220 m3, délky cca 30 m na každé straně mostu založené na polštáři ze štěrkodrti. Na krajích nosné konstrukce jsou žlb. monolitické římsy. Záchytný systém tvoří mostní ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 na předmostích plynule navazující na ocelová svodidla JSNH4/H1. Normální zatížitelnost mostu je 32 t, výhradní zatížitelnost je 80 t