Projekty

Mosty na silnicích II. třídy v okrese Semily, most Martinice

  • Rok realizace: 2015
  • Rozpočet: 8 541 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Turnov
Most ev.č. 293 – 005, most přes říčku Jilemku pod obcí Martinice v Krkonoších. Původní most s kamennou klenbou byl nahrazen betonovým mostem o jednom poli tvořeným rámovou monolitickou železobetonovou konstrukcí s hlubinným založením na mikropilotách. Konstrukce byla izolována celoplošně natavovanými modifikovanými asfaltovými pásy tl. 5 mm, vozovka je asfaltová. Do železobetonových říms bylo osazeno ocelové zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní a úrovní zadržení H2. Součástí stavby byl most ev.č.293 – 006, most přes potoku ČSAD v Jilemnici