Projekty

Mosty Rousínov, 26842 3, 6, 8

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 9 251 857 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Mosty ev. č. 26842 – 8 a 26842 – 3 byly zbourány. Nové jsou založeny na mikropilotách,

jako otevřený polorám, železobetonová monolitická deska, římsy o šířce 750 mm. Izolace stěrková systém Bakor.

Ocelové zábradlí, svodidlový záchytný systém ( ZSSAM/H2).

Pod mostem kamenná dlažba do betonu. Na vtoku je rovnaný kamenný zához ukončený kamenným prahem.

Asafaltová vozovka na mostě v tloušťce 135 mm a předpolích 145mm. Dilatace je řešena příčnou řezanou spárou zalitou modifikovanou asfaltovou zálivkou.

 

 

Most ev. č. 26842 – 6 se liší kromě rozměrů od předchozích dvou mostů nosnou konstrukcí (charakter rozpěrné konstrukce). Nosná železobetonová monolitická deska je s opěrami spojena přes vrubový kloub.