Projekty

Obnova kamenné dvouklenby mostu ev.č.M-01 Velenice

  • Rok realizace: 2016
  • Rozpočet: 1 836 400 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Oprava dvouklenbového mostu z kamenného zdiva. Byly vybetonovány nové železobetonové skořepiny na odhalených a sanovaných klenbách. Skořepiny byly zaizolovány pásovou izolací. Kamenné konstrukce (křídla, opěry) byly sanovány.  Římsy ze železobetonu byly osazený ocelovým zábradlím. Na mostě bylo provedeno vozovkové souvrství – KSC, 2 x AB 50 mm.