Projekty

Obnova lávky L-01 Velký Grunov, Brniště

  • Rok realizace: 2012
  • Rozpočet: 1 633 365 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Obnova lávky pro pěší L-01 u autobusové zastávky poškozené povodní  v  srpnu 2010, k.ú. Velký Grunov, obec Brniště

Most přes Panenský potok v  intravilánu obce Velký Grunov.  Původní lávka poškozená při povodníI v srpnu 2010 byla rozebrána. Ponechány patky základů, na nich vybudovány nové železobetonové opěry s úložnými prahy, se závěrnými zídkami a zavěšenými křídly. Dno potoka bylo vyčištěno a opatřeno těžkým kamenným záhozem.

Nová konstrukce lávky pro pěší je ocelová dvouoblouková  konstrukce z profilu HEA200 se zavěšenou příhradovou ocelovou mostovkou na  táhlech (závěsech) z kruhových tyčí  s vidlicemi a čepy.  Příhradová mostovka je provedena z podélných nosníků U120 a příčníků 2xL120x80x8 s příhradovým vyztužením z profilu L50x5. Lávka má pochůznou betonovou desku opatřenou hydroizolační vrstvou na mostovce. Zábradlí je ocelové, se svislou výplní, sloupky kotveny šrouby.

Kolmé rozpětí nosné konstrukce je 15,0 m, šířka 2,2 m. Protikorozní ochrana lávky a zábradlí je řešena žárovým zinkováním a vícevrstvým nátěrovým systémem. Ocelové konstrukce – lávka pro pěší a zábradlí jsou vyrobeny střediskem výroby  ocelových konstrukcí  SaM silnice a mosty a.s.