Projekty

OBNOVA MOSTU PO POVODNI 08/2010 JETŘICHOVICE

  • Rok realizace: 2012
  • Rozpočet: 3 329 386 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Most poškozený při povodni 08/2010 byl zdemolován.  Celkem bylo odstraněno 73 m3 betonových konstrukcí. Nový most má nosnou ocelovou konstrukci tvořenou skořepinou Super Cor typ Sc 45B.

Tloušťka plechu 7 mm, rozpětí 10,46 m, výška 2,29 m. Konstrukce je opatřena epoxidovým nátěrem.  Skořepina je obložena rovnaninou z lomového kamene, celkem 58,8 m3.

Vozovka má konstrukci:  20 cm ŠD, asfaltové vrstvy -  podkladní asfaltový beton ACP 16 (OKS) tl. 40 mm, obrus ACO8 (AB) t. 40 mm. Ocelové zábradlí délky 24,80m.