Projekty

Obnova mostu po povodni - Ústí u Nové Paky

  • Rok realizace: 2015
  • Rozpočet: 2 942 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Turnov
Na uvolněném místě po demolici mostu na monolitické opěrné prahy byla postavena monolitická rámová konstrukce se zakřivenou mostovkou, s římsami kopírujícími zakřivení a ocelovým zábradlím. Koryto řečiště byla zadlážděno kamennou dlažbou, vlastní konstrukce je šikmá k poloze řečiště.