Projekty

OK Semily, Brodská, Bořkovská

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 23 926 742 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Turnov

Soubor staveb obsahuje stavby „Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní“(obr.3), „Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská“ a navazující stavbu „Silnice II/289 Semily – humanizace Bořkovské ulice“.

Obě průsečné křižovatky jsou nahrazeny malými okružními křižovatkami se čtyřmi rameny o poloměru 38 m a 34 m. Šířka jízdního pruhu je shodně 5,5 m. OK mají částečně pojížděný středový prstenec šířky 2,0 m ze žulové dlažby.

Konstrukce vozovky se skládá z vrstvy štěrkodrti 250 mm a na ní 170 mm cementové stabilizace. Konstrukce vozovky je asfaltová, celkem 170 mm. Komunikace pro pěší jsou z betonové zámkové dlažby, dlážděné ostrůvky přechodů jsou ze žulové dlažby.

Při akci humanizace Bořkovské ulice (obr.4) na základě diagnostiky vozovky byla zesílena původní konstrukce vozovky. Byly provedeny asfaltové vrstvy (2 172 m2), chodníky z betonové dlažby (982 m2), cyklostezky (480 m2), zelené plochy (610 m2).