Projekty

Oprava mostů na trati Veleliby - Jičín

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 1 142 087 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.
Jedná se o dva MOSTY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI Veleliby – Jičín, část Velelby – Křnec. První most se nachází v km 5,031. Ocelová, plnostěnná, nýtovaná a trámová konstrukce dílky 9,15 m. Rozpětí 8,74 m, kolmá světlost 7,95 m volná výška pod mostem je 3,05 m. Součástí opravy mostu byla kompletní výměna mostnic včetně pozednic. Pozednice uložené na závěrných zídkách byly při opravě podlity plastbetonem. S výměnou mostnic byla též provedena výměna drobného kolejiva. Byla provedena nová protikorozní ochrana konstrukce (PKO) včetně otryskaní původní PKO pískováním sušeným křemičitým pískem 1-2 mm na Sa 2,5. Při pískování byla konstrukce zakryta ochrannou plachtou z geotextilie. Očištěná konstrukce byla opatřena čtyřvrstvým nátěrovým systémem PKO. Celková plocha sanace nosné OK byla 167 m2. Druhý most na stejné železniční trati je v km 10,350. Jedná se železobetonový rám. Délka mostu 12,5 m, rozpětí 6,10 m, šířka 7,70 m, výška 4,50 m. Oprava spočívala v provedení nové hydroizolace a sanace betonové konstrukce. Izolace nosné betonové konstrukce byla provedena jako AIP, dvouvrstvá volně ložená z izolačních pásů typu Pralon Ponts s měkkou ochranou z geotextilie 1200 g/m2. Sanace betonu byla provedena na konstrukci zbavené nečistit a degradovaných částí betonu tlakovou vodou. Obnažená ocelová výztuž byl ošetřena inhibitorem koroze. Na betonové konstrukci byla provedena sanace hrubou reprofilací cementovou sanační maltou tl. 50 mm v ploše 8,1 m2, jemnou reprofilací tl. 4 mm v ploše 40,5 m2, nátěr překrývající drobné trhliny a na závěr sjednocující stěrka.