Projekty

Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín

  • Rok realizace: 2020
  • Rozpočet: 8 686 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod České Budějovice

Oprava mostu přes  řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín.

 

Zadavatel:         Město Dačice.

Projektant:        Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Realizace:         2020

Zhotovitel:        SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod České Budějovice.

 

Nosnou konstrukci mostu délky 35,00 m (délka přemostění 21,65 m), tvoří 6 nosníků tvaru I-67, délky 24,0 m a výšky 1,00 m (odpovídají typu I-62).

Oprava mostu spočívala v provedení nového příslušenství mostu včetně izolace, sanaci spodní stavby a NK, prodloužení křídel a opravy zpevnění pod mostem.

Stávající NK byla odkryta až na nosníky a vybourány koncové dobetonávky nosníků. Byl sanován povrch nosníků, provedeno doinjektování kabelových kanálků a nově zabetonovány koncové příčníky. Nově byla vybetonována horní spára mezi krajními nosníky na pravé straně mostu, spádový beton a položena izolace z asfaltových pásů na pečetící vrstvu.

Příčné uspořádání na mostě bylo změněno v návaznosti na chodník z betonové dlažby, situovaný vpravo podél komunikace, šířky 1,50 m. Na mostě vlevo je zřízena ŽB římsa s odrazným pruhem šířky 0,50 m, levá strana vozovky na mostě je rozšířena zpevněnou krajnicí a je konstantní šířky 3,75 m, pravá strana vozovky na mostě je konstantní šířky 3,25 m. Na pravé straně je ŽB chodníková římsa s volnou šířkou 1,50 m. Celková šířka mostu je 9,50 m.

Na římsách je na obou stranách mostu zřízeno ocelové mostní zábradlí. Komunikace na mostě je z asfaltového betonu.

Součástí stavby byla rovněž oprava MK v délce 104,8 m, vč. úpravy a doplnění dešťové kanalizace a dočasné přeložky telekomunikačního  kabelu a hladinoměru vodního toku.