Projekty

Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 4 850 000 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod České Budějovice

119020 Oprava silnice II/603 Veselé nad Lužnicí

Oprava silnice procházející městem byla zahájena vyfrézováním asfaltových vrstev v celkové tloušťce 10 cm a v ploše 8 604 m2. Na spojovací mezistřik z asfaltové emulze o hmotnosti 50 g na m2 byla položena ložná asfaltová vrstva ACL16+ tl. 50 mm a po dalším mezistřiku obrusná vrstva ACO11+  tloušťky také  50 mm vše v ploše 8 604 m2.

Součástí pokládky vozovkových vrstev bylo upravení výšek kanalizačních poklopů, uličních vpustí a vodovodních šoupat. Bylo provedeno celkem  1 250 bm asfaltových zálivek na příčných a podélných spárách.

Na závěr bylo provedeno vodorovné dopravní značení Balotinou v ploše 96 m2  a 1 710 metrů vodící čáry šířky 25 cm.