Projekty

Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 16 853 738 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Turnov

Součástí stavby je rekonstrukce chodníků v ulici Jana Švermy, chodníků podél ulice 5. května a informační systém ve Švermově ulici na trase k hlavnímu nádraží Mnichovo Hradiště. Ve Švermově ulici byly provedeny úpravy ve vedení jízdních pruhů místní komunikace, parkovacích ploch a bezbariérových chodníků. Chodníky jsou ze zámkové betonové dlažby nebo z kamenné mozaiky. Byly vyměněny všechny kamenné silniční obruby a parkové betonové obrubníky. Byly zkráceny přechody pro chodce,  vloženy střední dělící ostrůvky a zvětšeny poloměry oblouků křižovatek. V obci Veselé byl dostavěn a rekonstruován chodník ze zámkové betonové dlažby tvaru cihla na silnici II/610 v délce 1 1120m šířky 1,36 – 1,75 m.