Projekty

Přeložka silnicce I/9 - MÚK Sosnová

  • Rok realizace: 2012
  • Rozpočet: 367 800 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

První etapa obchvatu České Lípy řeší zkapacitnění silnice I/9 mezi Českou Lípou a Novým Borem. V rámci výstavby se prováděly mostní objekty, estakáda o deseti polích celkové délky 299 m přes trať ČD, MK a větev MÚK, silniční komunikace, opěrné zdi, tížná opěrná zeď tvořená gabiony (součást násypového tělesa), gabionová zeď v kombinaci se štětovnicemi zachycující drážní těleso nad chodníkem. Protihlukové stěny z recyklovaných plastů usazených do ocelových sloupků tlumící hluk od autodromu v Sosnové a od silnice I/9. Kanalizace, odvodnění, přeložky vodovodů, přeložky drážních, sdělovacích, NN kabelů a VO, přeložka středotlakého plynovodu.