Projekty

Protierozivní opatření k.ú. Nebovidy

  • Rok realizace: 2012
  • Rozpočet: 14 782 000 Kč
  • Kategorie staveb: Vodohospodářské objekty
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

Lokalita U studánky byla součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastru Nebovidy jako protierozní opatření zamezující splavování ornice ze zemědělských pozemků po přívalových deštích. Akce byla hrazena z  dotace: „Program rozvoje venkova“.

Provedeny zemní práce v celkovém objemu 18 450 m3, těžba pod vodou 17 800 m3, ozelenění mokřinového lesa.

Byl založen trávník na ploše 2 400 m 2, vysazeno 20 800 ks sazenic, 330 keřů a 32 odrostků. Součástí zakázky je i tříletá péče o osázené plochy: ozdravný řez větví odrostků, údržba kotvení, ochrana proti chorobám a škůdcům, sekání trávníků, vyžínání buřin, náhrada sazenic, uhynulých dřevin nebo spasených zvěří.