Projekty

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VOLARY

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 7 871 660 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod České Budějovice

Předmětem stavby byla revitalizace vnitrobloku sídliště s výstavbou betonových opěrných zdí a propojení jednotlivých úrovní vnitrobloku novými schodišti. Součástí bylo provedení nových chodníků s mlatovým povrchem a propojovacího oválu s povrchem asfaltobetonu. Byla provedena rekonstrukce stávajících chodníků z betonových dlažeb, doplnění inženýrských sítí veřejného osvětlení a sadové úpravy.

V průběhu stavby byla odstraněna betonová opěrná zeď v délce 70 m a 118 m betonových schodišť, 1 400m2 betonových dlažeb a vykopáno, nově uloženo a vytvarováno 1 700 m3 zemin, v celkové hodnotě 1 410 tis. Kč.

Byly vybudovány nové železobetonové opěrné zdi se zábradlím délce 85 m v hodnotě 505 tis. Kč.

6 ks atypických schodišť z betonových prefabrikátů s pemrlovaným povrchem s ocelovým zábradlím celkové délce schodnic 200 m v hodnotě 880 tis. Kč, 2 ks krytých stání pro popelnice z tvarovek KB Blok 84 m2 v hodnotě 240 tis. Kč. Bylo provedeno 650 m2 chodníků s mlatovým povrchem, 800 m2 chodníků betonové zámkové dlažby a 695 m2 chodníků s asfaltovým povrchem280 m silničních betonových obrubníků, vše v hodnotě 2 850 tis. Kč.

Odvodnění ploch potrubím DN 160 v délce 53 m, včetně 3 ks revizních šachet DN 425, v ceně 137 tis. Kč, rozvod veřejného osvětlení se 16ti osvětlovacími body v hodnot 775 tis. Kč, provedeny sadové úpravy 18 ks stromů, 2 73trvalek, 960 půdokryvných keřů a 4 500 m2 trávníků v celkové hodnotě 850 tis. Kč.