Projekty

Regenerace sídliště Špičák, parkoviště v ul. Bardějovská, Česká Lípa

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 15 577 873 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

 

Regenerace sídliště Špičák spočívala ve stavbě parkovišť v ulici Bardějovská od prodejny Albert po autobusové zastávky  v délce cca 220 m a  přilehlého prostoru po pravé straně směrem k panelovým domům.

Stavební práce obsahovaly  úpravu stávajících komunikací a chodníků, rozšíření počtu parkovacích míst včetně odvodnění, nový přechod pro chodce, pokládku betonových dlažeb (celkem 3 250 m2), úpravu veřejného prostranství, včetně terénních úprav,  schodišť, opěrných gabionových zdí s ocelovým zábradlím, stání pro kontejnery na tříděný odpad,  sadových úprav (bylo vysázeno 40 různých druhů stromů, 312 keřů) a doplnění veřejného osvětlení.