Projekty

Rekonstrukce 3 mostů na sil. III/26839 Mařenice

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 11 627 902 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Rekonstrukce 3 mostů na silnici III/26839 Mařenice, mosty 26839-13,15,17   

Most ev.č. 26839 – 13 přes Svitávku v Mařeničkách je trvalý pevný silniční most o celkové délce 18,02 m, šířce mostu 9,6 m, výšce nad terénem 3,1 m a rozpětí polí 11,0 m.  Nosnou konstrukci tvoří monolitická předpjatá prostě uložená desková konstrukce z betonu C30/37-XF2. Rozpětí NK je 11,0 m a konstrukční výška je 0,55 m. Deska je uložená na hrncových ložiscích. Spodní stavba je tvořena masívními opěrami se zavěšenými křídly z betonu C30/37-XF4 a plošnými základy z betonu. Prostor pod mostem je odlážděn kamennou dlažbou do betonu tl. 0,2 m.

Most ev.č. 26839 – 15 přes Svitávku v Mařenicích je trvalý pevný silniční most o celkové délce 8,00 m, šířce mostu 8,10 m, výšce nad terénem 2,91 m a rozpětí polí 4,73 m. Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska rámově spojená s opěrami z betonu C30/37-XF2. Opěry tvoří rámové stojky a jsou zhotoveny ve dvou úrovních, spodní část je z betonu C30/37-XA2 a má tloušťku 0,8 m a horní část je z betonu C30/37-XF4 a má tloušťku 0,5 m. Křídla jsou zavěšená monolitická. Most je založen hlubinně na mikropilotách z ocelových trubek TR 108/16 z oceli S235. Délka mokropilot je 8 m. Prostor pod mostem je odlážděn kamennou dlažbou do betonu tl. 0,2 m.

Most ev.č. 26839 – 17 přes Svitávku v Juliovce je trvalý most na pozemní komunikaci o celkové délce 10,2 m, šířce 8,2 – 9,95 m, výšce nad terénem 2,55 m a rozpětí polí kolmo 3,5 m, šikmo 4,57 m. Most je navržen jako rámová konstrukce. Základem rámových stojek je železobetonový pás z betonu. Rámová železobetonová stojka je zhotovena z betonu C30/37-XF3. Vlastní nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová rámová příčel vetknutá do rámových stojek. Dno vodoteče pod mostem je upraveno dlažbou z lomového kamene do betonu tl. 0,2 m.