Projekty

Rekonstrukce mostu ev.č. DC-004P přes východní nádraží Děčín

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 7 911 814 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s. (ID datové schránky 5idcg8m)

Původní příhradová ocelová konstrukce o třech polích byla snesena.

Lávka dl. 112,2 m o čtyřech spojitých nesymetrických polích (31,4 + 13 + 31,3 + 30 m) s převislými konci (3,2 a 3,4 m) a dvěma rampami. Severní čtyřpolová rampa délky celkem 55,5 m, výšky 10,1 m a jižní rampa délky 64,4 m o 5 polích, výšky max. 6,8 m. Rozpětí polí je ovlivněno polohou kolejí a umístěním podpěr. Založení je hlubinné na mikropilotách. Na rozšířené stěnové pilíře jsou osazeny ocelové nosníky. Spřažená ocelobetonová konstrukce je uložená na železobetonových sloupech pomocí vrubových kloubů v izolačním provedení. Vozovka je přímopojížděná deska mostovky šířky 3,0 m opatřená celoplošnou hydroizolací.

Objednatel: STRABAG Rail

Projekt VANER Projektová kancelář s.r.o.