Projekty

Rekonstrukce mostu ev.č. DC-004P přes východní nádraží Děčín

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 7 911 814 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

 

Původní příhradová ocelová konstrukce lávky přes kolejiště východního nádraží o třech polích byla snesena. Ponechány byly obě rampy - železobetonové mosty o čtyřech spojitých polích (64,44 m) a pěti polích (55,52 m). Na rampách byla provedena celoplošná sanace povrchu, výměna stávajících ložisek za hrncová, výměna zábradlí a pochozí izolace.

Nový most je lávka o čtyřech spojitých nesymetrických polích s převislými konci. Založení nových pilířů je hlubinné na mikropilotách. Do základů jsou vetknuty železobetonové stěnové sloupy s proměnnou šířkou. Na rozšířené stěnové pilíře jsou osazeny ocelové nosníky. Spřažená ocelobetonová konstrukce je uložená na železobetonových sloupech pomocí vrubových kloubů. Most délky 112,157 m má proměnný podélný spád do 8,333%. Niveleta je výškově zakřivena vrcholovými a údolnicovými oblouky. Vozovka je přímopojížděná deska mostovky opatřená pojížděnou celoplošnou hydroizolací.

Na nový most navazují sanovaná severní a jižní rampa.