Projekty

Rekonstrukce mostu ev.č.II/325 - Mostek Souvrať

  • Rok realizace: 2015
  • Rozpočet: 3 539 000 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Hradec Králové

Rekonstrukce mostu ev.č. II/325 – 013  Mostek – Souvrať

   Stavba se nachází na silnici II/325 mezi obcemi Chlum a Rudník. Přemosťuje Borovnický potok v intravilánu obce Souvrať.   Most má klenbovou kamennou konstrukci z řádkového pískovcového zdiva.   Křídla a opěry byly tlakově očištěny a nestabilní místa přezděny. Části mostu byly rozebrány – čelní zdi, zábradlí a římsy. Povrch pískovcové klenby byl otryskán křemičitým pískem. Klenba je staticky zajištěná nerezovými kleštinami. Zdivo bylo hloubkově přespárováno (100 mm), poškozené, degradované části přezděny.  Do čelních zdí byly do vyvrtaných otvorů vlepeny spřahovací ocelové kotvy, které kotví geomříž s garantovanou dlouhodobou pevností. Spojuje dobetonávky betonových prahů čelních zdí.

   Po dokončení rekonstrukce čelních zdí bylo vyzděno do původního tvaru mostní kamenné zábradlí dle kladečského plánu. Kamenné obrubníky byly kotveny trny do otvorů v konstrukci kamenného zábradlí. Povrch kamenných konstrukcí byl opatřen hydrofobním nátěrem. Izolace byla provedena z natavovacích asfaltových pásů tl.5 mm, na mostě je asfaltová  vozovka. Dno potoka je zpevněno kamennou dlažbou do betonu.  

Délka mostu  6,0 m, šířka mostu 7,96 m.

 

   Objednatel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce a stavby a.s.,

investor:  Správa silnic Královéhradeckého kraje,

projekt společnost Ing.Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s..

Podzhotovitelé  společnosti HAJNÍK Petr,  ČEREMOŠ HK, s.r.o.  

Realizace: 8/2015 – 10/2015,

rozpočtové náklady: 3,539 mil. Kč.

 

Mostní dílo roku 2015.

V kategorii přestavba nebo oprava získal ocenění

Mostní dílo roku 2015 most ev.č. 325-013 přes Borovnický potok (Mostek - Souvrať).