Projekty

Rekonstrukce náměstí ve Volarech I.II.III,etapa

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 15 456 000 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod České Budějovice

Celková rekonstrukce plochy náměstí, přilehlého parku vč. doplnění inženýrských sítí veřejného osvětlení, sadových úprav a provedení vodního prvku vč. technologie.

 Bylo vybudováno odvodnění plochy náměstí a jednotná kanalizace DN 160-400 v délce 560 m. Vodovodní přípojky 150 m včetně protlaku. Bylo položeno nové vedení NN v délce 385 m,  nové veřejné osvětlení o dvaceti osvětlovacích bodech.

Plocha kamenných dlažeb je 3 365 m2 ,  plocha chodníků ze zámkové betonové dlažby je 490 m2 , plocha parkovišť a komunikací z asfaltového betonu je 968 m2 .

Bylo vysázeno 25 ks listnatých stromů, 72 m2  je plocha květinových záhonů, 1280 m2  plocha trávníků.