Projekty

Rekonstrukce sil. II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov, most ev.č. 265-010

  • Rok realizace: 2020
  • Rozpočet: 2 028 467 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Most se nachází v chráněném území. Původní  nosná konstrukce mostu přes řeku Křinice  ze zabetonovaných ocelových nosníků byla  zdemolována.

Spodní stavba, čedičové kyklopské zdivo opěr a křídel bylo sanováno hloubkovým  spárováním a injektáží.

Na částečně odbourané opěry po očištění tlakovou vodou byl  srovnán podkladní beton a nabetonovány úložné prahy z monolitického betonu třídy C30/37. Nosná konstrukce byla vytvořena monolitickou železobetonovou deskou také z betonu  třídy  C30/37 o  tloušťce 400 mm.

Železobetonové římsy jsou provedeny z betonu třídy C35/45 a na ně  osazeno mostní zábradelní svodidlo ZSSAM H2.

Izolace nosné konstrukce je provedena natavovanými asfaltovými izolačními pásy  (NAIP),  s ochranou ze 40 mm AC.

Na komunikaci  je položeno nové vozovkové souvrství z asfaltových vrstev v tloušťce 100 mm.