Projekty

Rekonstrukce ul. O. Ostrčila, České Budějovice

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 7 476 034 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod České Budějovice

V rámci rekonstrukce veřejných prostranství, ploch a komunikací ulice O.Ostrčila byly zhotoveny vodovodní řád PE DN 90 dl. 137 m, vodovodní přípojky PE DN 32 celkové délky 430 m, kanalizace z potrubí PVC DN 300 délky 150 m, kanalizační přípojky PVC DN 200 délky 668 m. Byl realizován chodník s krytem z asfaltového betonu šířky 1,98 – 2,1 m, celkové délky 151,72 m. Místní asfaltové komunikace délky 151,72 m, šířky 2,2 m. Součástí bylo také veřejné osvětlení délky 195 m včetně 6 ks nových sloupů VO.