Projekty

Rekonstrukce ulice Pod Špičákem, Česká Lípa, I. etapa

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 19 300 000 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s. (ID datové schránky 5idcg8m)

Rekonstrukce ulice Pod Špičákem byla řešena v celkové délce 483 m, současně také ulice Liberecká (94 m) a ulice U Nemocnice 84 m, napojení nemocnice 76 m.

Byly výměny konstrukčních vrstvy vozovek včetně sanace nevhodného podloží, doplněny parkovací zálivy a chodníky, upraveno uspořádání jízdních pruhů, zjednosměrnění  části ulic Liberecká – U Nemocnice a rozšíření komunikace na dvoupruhovou obousměrnou v části U Nemocnice. Byl upraven prostor křižovatky  a doplněna plocha pro kontejnery na tříděný odpad. V ul. Liberecká byl doplněn chodník.

Bylo provedeno odvodnění zpevněných ploch do nově osazených uličních vpustí. Doplněno a opraveno svislé a vodorovné dopravní značení , bylo výměněno veřejného osvětlení. Vozovky mají asfaltový povrch, chodníky jsou ze šedé zámkové betonové dlažby tl. 6 cm, chodníkové přejezdy z červené dlažby a parkovací místa z černé zámkové betonové dlažby tl. 8 cm. Na závěr stavby byly provedeny vegetační úpravy, plochy ohumusovány a osety travním semenem.