Projekty

Rekonstrukce ulice Smetanova Česká Kamenice

  • Rok realizace: 2020
  • Rozpočet: 5 783 000 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Stavba řeší v historické části města Česká Kamenice kompletní rekonstrukci zpevněných ploch – vozovek, parkovacích stání a chodníků pro pěší,  dešťovou kanalizaci a vegetační úpravy.

Nové podkladní vrstvy byly provedeny ve složení SC a ŠD, byly osazeny kamenné obruby š. 250 mm v délce 529 m. Celková plocha nových chodníků z drobné kamenné dlažby  činí 637 m2, vozovky vč. parkovacích stání z velké kamenné dlažby jsou v ploše 1 402 m2.  Asfaltových vozovek  bylo provedeno 280 m2.

Součástí byla také rekonstrukce dešťové kanalizace, napojení domovních svodů a odvodnění komunikací a ploch.

Vegetační úpravy spočívaly ve výsadbě  stromů javor klen spolu s vyvazovacími kůly, zavlažovacími vaky a v založení parkového trávníku na ploše 168 m2.