Projekty

REVITALIZACE PROSTORU UL. TYRŠOVA DĚČÍN

  • Rok realizace: 2015
  • Rozpočet: 8 259 970 Kč
  • Kategorie staveb: Dlažby
  • Závod: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Rekonstrukce spočívala v přepracování prostranství navazující na ulici Tyršova. Byly kompletně vybourány původní plochy, zastávka MHD, kašny a betonové záhony. Plocha je předlážděna velkoplošnou betonovou dlažbou. Celkem 3 600 m2. Nová kašna ze železobetonového monolitu s vodotryskem. Záhony jsou provedeny podle původních. Schodiště bylo zkráceno a obloženo libereckou žulou. Původní opěrné zdi byly sanovány. Prostranství je osázeno platany, vybaveno novým osvětlením a mobiliářem. Byla postavena nová ocelová zastávka MHD (20 x10 m), osazeno nové zábradlí. OK vyrobilo středisko ocelových konstrukcí SaM silnice a mosty a.s., Sosnová. Byly zrenovovány uliční vpusti a vstupy šachet.