Projekty

Silnice II/84 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 59 000 394 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Turnov

Původní objekt byl zdemolován.  Nestabilní svah byl zajištěn hřebíkováním a stříkaným betonem. Nová železobetonová opěrná zeď s žulovým obkladem s těmito parametry: celková délka v líci je 108,76 m, výška dříku je proměnná od 0,6 m do 4,5 m. Tloušťka dříku je také proměnná v závislosti na výšce zdi. V základovém pasu jsou provedeny dilatace po 5,0 – 10,0 m. Zásyp za rubem zdi je proveden ze zeminy vhodné ke zpětnému zásypu, popř. z nakupovaného propustného materiálu. Základový pas a dřík zdi z betonu C25/30 XF2+XD1, římsy z betonu C30/37 XC4+XD3+XF4. Jako záchytné zařízení je provedeno ocelové zábradlí o výšce 1,10 m se svislou výplní v celé délce římsy. Za rubem zdi je na spádovém podkladním betonu provedena drenáž z trubek HDPE DN 150 mm s obsypem z mezerovitého betonu. Vyústění je provedeno skrz dřík zdi volně na bezpečnostní odstup a to v každém dilatačním dílu. Odvodnění za korunou zdi je provedeno pomocí betonových žlabovek osazených do betonového lože. Vozovkové vrstvy v místě výkopu před lícem zdi ACO 11+ 40 mm, ACL 16+ 60 mm, ACP 16+ 50 mm. Na místní komunikaci ACO 11+ 40 mm, ACL 16+ 50 mm, ŠD 0/32 250 mm. Asfaltové vrstvy byly prováděné vlastní pokládkou.