Projekty

Stavební úpravy plochy supermarket Albert Neratovice

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 2 452 872 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

Projekt řešil výstavbu 30 nových parkovacích stání, chodníku a ploch pro pěší. Součástí je úprava stávajícího sjezdu a přechodu na místní komunikaci ul.28. října. Šířka komunikace je 6 m a podél ní jsou vytvořena kolmá parkovací stání v šířce 2,5 m a délce 4,75 m. Hrany parkoviště jsou lemovány silničním obrubníkem. V jihozápadní části jsou dvě opěrné zídky z palisád kolem vzrostlých stromů. Byla položena vlastní konstrukce vozovky tl. 0,39 m. Povrch komunikace a parkovacích stání je z asfaltobetonu. Betonová plocha na konci parkoviště přímo před vchody do prodejen byla rekonstruována na dlážděnou. Odvodnění je řešeno do nových uličních vpustí. Osvětlení komunikace je provedeno novými lampami veřejného osvětlení. Součástí elektroinstalace je napájení osvětlení reklamního pylonu, reklamních poutačů a zároveň napájení parkovacího systému na vjezdu do parkoviště.